पोलीसांना मारण्याच्या उद्देशाने नक्षलवाद्यांनी पेरलेले स्फोटके गोंदिया पोलिसांनी केले नाहीसे

0
117

गोंदिया, दिनांक – ०७ नोव्हेंबर २०२१ – रोजी नक्षल सेल गोंदिया यांना गुप्त बातमीदाराकडुन विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाली की, पोलीस स्टेशन सालेकसा अंतर्गत सशस्त्र दुरक्षेत्र दर्रेकसा जंगल परिसरात घातपात घडवून आणुन पोलीसांना जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने नक्षलवाद्यांनी स्फोटक साहित्य पेरुन ठेवलेले आहे.

अशी माहिती मिळाल्याने सदर माहितीच्या अनुषंगाने विश्व पानसरे पोलीस अधीक्षक गोंदिया, जालींदर नालकुल उपविभागीय पोलीस अधिकारी आमगाव, यांच्या मार्गदर्शनात नक्षल सेल गोंदिया चे अधिकारी व अंमलदार, सी – ६० गोंदिया व सी -६० सालेकसा येथील कमांडो पथक व बी.डी.डी.एस. पथक गोंदिया यांनी गडमाता पहाडी – बेवारटोला डॅम जवळील जंगल परिसरात सर्च ऑपरेशन राबवुन गडमाता पहाडी चे भागात संशयास्पद वस्तु आढळुन आल्याने श्वान पथक व बी.डी.डी.एस. पथकाचे सहाय्याने खबरदारीच्या उपाययोजना करुन पाहणी केली असता नक्षलवाद्यांनी घातपात घडवुन आणुन पोलीसांना जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्या ठिकाणी स्फोटके साहीत्य लपवुन ठेवल्याचे दिसुन आले.

सदर स्फोटक साहीत्य बी.डी.डी.एस पथकाच्या मदतीने बाहेर काढले असता खालील प्रमाणे साहित्य आढळून आले. १) हिरवा लालसर रंगाचा दोन कोर अंदाजे, २) बॅटरी काळया रंगाची १ फैडिबल इलेक्ट्रीक वायर ८० फुट, ३) जिलेटीन कांडया ८ नग, ४) इलेक्ट्रीक डिटोनेटर वायरसह ११५ नॉन इलेक्ट्रीक डिटोनेटर ०३६ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) २७ चाकु २, ८) ७.६२ एमएम राऊंड, ५ ) ( SLR चे असावेत) राऊंड, ६) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) २, ७) चाकु २, ८) ७.६२ एमएम राऊंड ५ (SLR चे असावेत) राऊंड, ९ ) गावठी बंदुकीच्या राऊंड २, १०) ७.६२ एमएम राऊंड ११

(AKM रायफल चे असावेत) राऊंड, ११) मेडीसीन ठेवलेला प्लास्टीक डब्बा १, १२) हिरव्या रंगाची स्फोटक सदृश ७००
ओलसर पावडर ग्रॅम १३ ) जुन्या वापरत्या पिस्टल सारख्या दिसणारे २, १४ ) जुन्या वापरते देशी कट्टे ०२ अग्नीशस्त्र मॅगझीन सह, १५) २० लिटर क्षमतेचे स्टिल ड्रम १, १६) राखडी रंगाचे स्फोटक सदृश ७०० पावडर ग्रॅम, १७) गडद हिरव्यास रंगाचे कापड नक्षलवाद्यांचे गणवेषाचे सदर साहीत्य जप्त करण्यात आले असुन पो.स्टे. सालेकसा येथे गु.र.नं. २६१/२०२१ कलम ३०७, १२० भादवी सहकलम १३,१८,२०,२३ यु.ए.पी.ए. सहकलम ४, ५ भारतीय स्फोटक पदार्थ कायदा सहकलम ३/२५ भारतीय हत्यार कायदा अन्वये नक्षलवाद्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला.
असुन पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधीकारी, आमगाव जालींदर नालकुल हे करीत आहेत, सदर ची कारवाई विश्व पानसरे, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया यांचे मार्गदर्शनात, जालींदर
नालकुल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आमगाव, पोनि तायडे व अंमलदार नक्षल सेल गोंदिया, 1 सी -६० कमांडो पथक गोंदिया, सी -६० कमांडो पथक सालेकसा, बिडीडीएस व श्वान पथक गोंदिया चे अधिकारी व अंमलदार यांनी केली असुन कारवाई मध्ये सहभागी अधिकारी व अंमलदार यांचे पोलीस अधीक्षक, गोंदिया यांनी अभिनंदन केले आहे.

 

 

 

 

 

नक्द्य्स्के्य्स्क्य्स्न्द्य्स्क केे जप्त््त्त्््त््त्त््त््त्््त््त्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here