बिबट झाला जेरबंद ।

233

चंद्रपूर : चंद्रपूर शहराजवळील शक्तीनगर वसाहतीतुन बिबट जेरबंद… शक्तीनगर वसाहत ही Western coalfield limited च्या कर्मचाऱ्यांची वसाहत असून या ठिकाणी गेल्या 15 दिवसांपासून एक बिबट येत असल्याची लोकांनी तक्रार केली होती. वसाहतीत फिरत असलेल्या या बिबट्यामुळे कोणाच्या जीवितास धोका होऊ नये म्हणून हा बिबट जेरबंद करण्यात आला आहे. जेरबंद करण्यात आलेला बिबट मादा असून त्याचं वय अंदाजे 4 वर्ष आहे.