नगरपंचायतींच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता

141

चंद्रपूर, दि. 31 डिसेंबर : जिल्ह्यातील चिमुर, सावली, पोंभुर्णा, जिवती, कोरपना व गोंडपिंपरी या नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या अंतिम प्रभाग रचनेस विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन नागपूर यांनी दि. 24 डिसेंबरच्या आदेशान्वये मान्यता दिली आहे.

संबंधित नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी संबंधित शहराची विभागणी नवीन प्रभागामध्ये केली असून त्यांचे क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा व सीमा प्रदर्शित केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसुचना संबंधीत नगर पंचायतीच्या कार्यालयाच्या तसेच जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, यांच्या कार्यालयातील सुचना फलकावर 30 ‍डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली असल्याचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांनी कळविले आहे.

राखीव प्रभाग क्रमांकाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. चिमुर नगरपरिषदमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 17, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 3, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक 4, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 9 व 12, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 7 व 11,   नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 1, 14 व 15, सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 5, 8, 10 व 13, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 2, 6 व 16.

सावली नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 1 व 15, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 16 व 17, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक निरंक, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 5, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 6 व 7,   नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 3, 10 व 11, सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 2, 4, 9 व 12, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 8, 13 व 14.

पोंभुर्णा नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 1, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 3 व 15, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक 10, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक निरंक, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 11 व 17,   नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 4, 8 व 12, सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 5, 7, 9 व 14, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 2, 6, 13 व 16.

जिवती नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 1, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक निरंक, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक 10, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 12 व 16, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 4 व 6,   नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 2, 7 व 15, सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 5, 9, 13 व 14, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 3, 8, 11 व 17.

कोरपना नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 16, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 11, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक 10, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 13 व 14, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 12 व 17,  नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 1, 2, व 8 सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 3, 5, 6 व 9, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 4, 7 व 15.

गोंडपिपरी नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जाती करिता प्रभाग क्रमांक 2, अनुसूचित जाती (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 4, अनुसूचित जमाती करिता प्रभाग क्रमांक 14, अ.ज.(स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 9 व 13, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 1 व 17,   नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 8, 11 व 15, सर्वसाधारण करिता प्रभाग क्रमांक 3, 5, 7 व 16, सर्वसाधारण (स्री) करिता प्रभाग क्रमांक 6, 10 व 12.